ஆசிரியர்களின் ஓய்வு பெறும் வயது 60-ஆக நீட்டிப்பு

ஆசிரியர்களின் ஓய்வு பெறும் வயது 60-ஆக நீட்டிப்பு

      மாநிலம் முழுவதும் உள்ள அரசுப்பள்ளிகளில் மாதம் ரூ.10,000 தொகுப்பூதியத்தில் பணியாற்றி வரும், 12,000 பகுதி நேர ஆசிரியர்களின் ஓய்வு பெறும் வயது 60-ஆக நீட்டிப்பு

நடப்பு செப்டம்பர் முதல் அமலுக்கு வருவதாக பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவிப்பு.

Post a Comment

Previous Post Next Post
Loading...